UFIREG je okrajšava za "Ultrafini delci - prispevek k razvoju regionalne in evropske okoljske in zdravstvene politike"

Ekipa projekta UFIREG je sestavljena iz strokovnjakov s področja onesnaževanja okolja/zraka in zdravja ljudi iz štirih evropskih držav. Njen namen je prispevati k reševanju zdravja ljudi. Projekt se je začel  1. julija 2011 in se bo končal 31. decembra 2014.

V okviru  UFIREG projekta bomo merili ultra fine delce v petih evropskih mestih (Dresden, Augsburg, Praga, Ljubljana in Chernivtsi) ter analizirali njihov vpliv na zdravje ljudi. Ocenjuje se, da bi lahko ultra fini delci vplivali na zdravje ljudi v teh petih mestih. S pridobljenimi rezultati bomo prispevali k okoljski politiki v Evropi (Clean Air Plan for Europe). Vsi rezultati se bodo pozneje posredovali tako ponudnikom zdravstvenega zavarovanja, lokalnim in nacionalnim oblikovalcem politike, okoljskim in zdravstvenim organom, kot tudi državljanom. Naš cilj je prispevati k izboljšanju kakovosti zraka v Evropi. Splošni cilj raziskovalnih projektov in tudi političnih aktivnosti mora biti varovanje zdravja ljudi, ljudje pa morajo upoštevati politične direktive in meritve, saj imajo prav tako veliko vlogo pri izboljševanju kakovosti zraka in pri zaščiti svojega zdravja.

Broschüre (sl)

Partner Partner